CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN WEGROUP

CHÚNG TÔI LÀ AI

Công ty TNHH WE Group Đầu tư & Tài chính (WE Group investment & Finance), được giao dịch dưới tên “WE Group” với MST 0315839487, là một công ty kết nối các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư tại Úc và Việt Nam trong lĩnh vực Tài chính – Thương mại – Bất động sản.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Trước khi bắt đầu sử dụng website Wegroupaustralia.com.au cũng như các dịch vụ trên trang web, xin vui lòng đọc kỹ những “Điều khoản – Điều kiện”  bên dưới. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Wegroupaustralia.com.au sẽ được hiểu là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những “Điều khoản – Điều kiện” này.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong những “Điều khoản – Điều kiện”  này, bạn có thể ngưng sử dụng Trang web của chúng tôi ngay lập tức.

Chính sách bảo mật của chúng tôi, có sẵn tại https://wegroupaustralia.com.au/chinh-sach-bao-mat-wegroup. Vui lòng xem xét chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

ĐỊNH NGHĨA

Trong những “Điều khoản – Điều kiện” này, các từ và cụm từ sau đây có các ý nghĩa như sau:

 • Wegroup: Công ty TNHH WE Group Đầu tư & Tài chính – WE Group Investment & Finance, được giao dịch dưới tên “WE Group” với MST 0315839487.
 • Người dùng: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập hoặc sử dụng Trang web, đã tạo tài khoản trên Trang web hay chưa.
 • Khách hàng: Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mua hoặc sử dụng dịch vụ, sản phẩm nào được cung cấp bởi WE Group.
 • Dịch vụ: Những dịch vụ bán lại tài sản, môi giới, tư vấn, đầu tư và quản lý bất động sản được cung cấp bởi WE Group.
 • Sản phẩm: Bất kỳ sản phẩm hoặc tài liệu nào được cung cấp bởi WE Group liên quan đến Dịch vụ.
 • Nội dung: Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video và các tài liệu khác có trên Trang web.

TẠO TÀI KHOẢN

Để mua Dịch vụ hoặc Sản phẩm trên Trang web, bạn có thể được yêu cầu tạo tài khoản. Khi tạo tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, và bạn phải cập nhật thông tin này. Bạn phải chịu trách nhiệm về bảo mật tài khoản của mình và mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo ngay cho WE Group nếu phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn hoặc xảy ra bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác.

WEGroup có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn, nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm các “Điều khoản – Điều kiện” này, cung cấp thông tin sai hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể gây hại cho WE Group, Trang web hoặc Người dùng khác.

SỬ DỤNG TRANG WEB

Điều kiện chung

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý:

 • Tuân thủ tất cả các luật, quy định và “Điều khoản – Điều kiện” này.
 • Không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho WE Group, Trang web hoặc Người dùng khác.
 • Không sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền.
 • Không truy cập hoặc cố gắng truy cập vào tài khoản của người dùng khác mà không có sự cho phép của họ.
 • Không sử dụng bất kỳ hệ thống tự động nào, chẳng hạn như robot hoặc spider, để truy cập, lấy thông tin từ Trang web, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản trước của WE Group.
 • Không đăng tải hoặc tải lên bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền nào khác của bên thứ ba
 • Không đăng tải hoặc tải lên bất kỳ Nội dung nào làm bôi nhọ, xúc phạm, lạm dụng, khiêu khích hoặc gây khó chịu.
 • Không đăng tải hoặc tải lên bất kỳ Nội dung nào chứa virus, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ mã lập trình nào gây hại khác.
 • Không can thiệp hoặc làm gián đoạn hoạt động của Trang web, các máy chủ hoặc bất kỳ mạng nào kết nối đến Trang web.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ Nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng và phần mềm, là tài sản của WE Group. Tất cả đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ quốc tế và của Australia.

Người dùng được cấp phép sử dụng trang web và nội dung của nó chỉ cho mục đích cá nhân và không được sử dụng cho mục đích thương mại. Tuy nhiên, người dùng không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, truyền tải, trình diễn công khai hoặc tạo ra các sản phẩm từ Nội dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của WEGroup hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng.

Bất kỳ vi phạm nào của quyền sở hữu trí tuệ này có thể dẫn đến chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào trang web và có thể đưa họ vào trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, tất cả các thương hiệu, logo và dịch vụ được hiển thị trên Trang web là tài sản của WE Group hoặc thuộc chủ sở hữu tương ứng của nó. Bạn không được sử dụng các thương hiệu, logo hoặc dịch vụ này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của WE Group hoặc chủ sở hữu tương ứng.

GIÁ CẢ VÀ SẢN PHẨM

Mô tả và giá cả

WEGroup cung cấp một loạt dịch vụ và sản phẩm như việc bán lại bất động sản, môi giới, tư vấn, đầu tư và quản lý bất động sản. Mô tả, tính năng và giá cả của các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi được cung cấp trên trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi, ngừng hoặc thay đổi giá cả của các dịch vụ và sản phẩm của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Đặt hàng và thanh toán

Để mua bất kỳ Dịch vụ hoặc Sản phẩm nào của WE Group, bạn phải đăng ký đặt hàng thông qua trang web, cung cấp thông tin cần thiết và thanh toán các khoản phí áp dụng. Bằng cách gửi đơn đặt hàng, bạn bảo đảm rằng bạn có quyền và thẩm quyền hợp pháp để ký kết một hợp đồng ràng buộc với WEGroup và bạn có khả năng và mong muốn thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng đó.

WEGroup có thể chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết việc chấp nhận hoặc từ chối đơn đặt hàng của bạn qua email. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn qua Email. Nếu chúng tôi chấp nhận đơn đặt hang của bạn,  chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các Dịch vụ hoặc Sản phẩm đã mua theo các “Điều khoản – Điều kiện”  này và bất kỳ “Điều khoản – Điều kiện” bổ sung nào có thể áp dụng cho Dịch vụ hoặc Sản phẩm cụ thể.

Bạn phải thanh toán các khoản phí áp dụng cho các Dịch vụ hoặc Sản phẩm mà bạn đặt hàng bằng một trong các phương thức thanh toán được chấp nhận bởi WE Group. Tất cả các khoản phí đều được tính bằng Đô la Australia (AUD) và bao gồm Thuế Tiêu thụ và Dịch vụ (GST), trừ khi có quy định khác. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thuế, phí hoặc khoản chi phí bổ sung nào có thể áp dụng đối với việc mua hàng của bạn.

Cung cấp dịch vụ và sản phẩm

WEGroup sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp các Dịch vụ hoặc Sản phẩm mà bạn đã mua trong khoảng thời gian đã xác định trên Website hoặc như đã thỏa thuận bởi hai bên.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dịch vụ hoặc Sản phẩm sẽ được cung cấp trong khung thời gian đã xác định hoặc đáp ứng đúng mong đợi của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ trong việc cung cấp Dịch vụ hoặc Sản phẩm do các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các hạn đến do thiên tai, tranh chấp lao động, lỗi thiết bị.

Nếu chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ hoặc Sản phẩm đã mua trong thời gian quy định, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và đưa ra các lựa chọn như đợi để Dịch vụ hoặc Sản phẩm được cung cấp, nhận hoàn tiền cho các khoản phí bạn đã thanh toán hoặc chấp nhận Dịch vụ hoặc Sản phẩm thay thế có giá trị bằng hoặc thấp hơn.

NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA

Gửi và cấp phép

Người dùng được phép đăng tải nội dung lên trang web và cấp phép cho WE Group sử dụng nội dung đó. Nội dung này bao gồm những bình luận, đánh giá hoặc tài liệu khác được tạo ra bởi người dùng. Bằng cách đăng tải nội dung, người dùng cam kết và đảm bảo rằng họ sở hữu hoặc có quyền sử dụng và chia sẻ nội dung đó và nội dung bắt buộc không vi phạm bất kỳ luật pháp, quy định hoặc quyền của bất kì bên thứ ba nào.

Ngoài ra khi đăng tải nội dung, họ cho phép WE Group sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, phân phối, truyền tải, trưng bày, trình diễn công khai và tạo ra các sản phẩm là bản sao của nội dung đó cho bất kỳ mục đích gì như quảng cáo tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ đến người dùng. Giấy phép này sẽ tiếp tục tồn tại ngay cả khi người dùng ngừng sử dụng trang web hoặc các dịch vụ của WE Group.

Kiểm duyệt và loại bỏ

WEGroup có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xem xét, giám sát hoặc xóa bỏ bất kỳ Nội dung được tạo ra bởi Người dùng, theo quyền hạn của mình mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do nào.

TỪ CHỐI BẢO HÀNH

WEGroup không đảm bảo rằng trang web, nội dung trang web hoặc các dịch vụ và sản phẩm sẽ hoạt động chính xác hoàn toàn, tin cậy, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn, cũng như không bị xâm nhập bởi virus hoặc các thành phần độc hại khác. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm tất cả các rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang web, nội dung trang web và các dịch vụ, sản phẩm. Nếu người dùng gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng trang web, nội dung trang web hoặc các dịch vụ và sản phẩm, WE Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, nội dung trang web hoặc các dịch vụ, sản phẩm.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi tối đa được phép bởi pháp luật, WE Group và các đối tác liên quan (bao gồm giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, bảo trì, và nhà cung cấp) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ ảnh hưởng đến lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc mất uy tín, phát sinh từ việc bạn sử dụng (hoặc không sử dụng được) Website, Nội dung hoặc các Dịch vụ, Sản phẩm được cung cấp trên trang web này, ngay cả khi WE Group đã được thông báo về khả năng có các thiệt hại này.

Nếu bạn không hài lòng với Website, Nội dung của nó hoặc các Dịch vụ và Sản phẩm được cung cấp, giải pháp duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Website và các Dịch vụ, Sản phẩm này.

BẢO VỆ PHÁP LÝ

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không khiếu nại WE Group và các đối tác liên quan (giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, bên cấp phép và nhà cung cấp) khỏi tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất và chi phí pháp lý, bao gồm chi phí luật sư khi bạn sử dụng trang web và vi phạm các “Điều khoản – Điều kiện”, hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào.

LUẬT PHÁP ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

Các “Điều khoản – Điều kiện” và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web, Nội dung, Dịch vụ và Sản phẩm sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật của New South Wales, Australia, mà không cần xem xét các quy định về xung đột pháp luật.

Bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền độc quyền của các tòa án đặt tại New South Wales, Australia, để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến chính sách về “Điều khoản – Điều kiện” hoặc việc sử dụng Trang web, Nội dung, Dịch vụ và Sản phẩm của bạn.

CÓ THỂ TÁCH RỜI

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các “Điều khoản – Điều kiện”  này được tìm thấy là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành được bởi một tòa án có thẩm quyền, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và điều khoản không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành được sẽ được coi là đã được sửa đổi đến mức tối thiểu cần thiết để có hiệu lực, pháp lý và thi hành được.

VÔ HIỆU HÓA

Không có việc từ bỏ bất kỳ quy định nào, trong các “Điều khoản – Điều kiện” này bởi WE Group, sẽ được coi là việc từ bỏ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. Và bất kỳ sự thất bại nào của WE Group trong việc khẳng định một quyền hoặc quy định theo các “Điều khoản – Điều kiện”  này, sẽ không được coi là việc từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

SỬA ĐỔI

WE Group có quyền sửa đổi các “Điều khoản – Điều kiện” này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang web, Nội dung, Dịch vụ và Sản phẩm sau bất kỳ sửa đổi nào của các “Điều khoản – Điều kiện” này đều đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các “Điều khoản – Điều kiện” đã được sửa đổi. Bạn có trách nhiệm xem xét lại các “Điều khoản – Điều kiện” thường xuyên để cập nhật thông tin về bất kỳ sự thay đổi nào.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc ý kiến ​​về các “Điều khoản – Điều kiện” này, hoặc nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

 • Công ty TNHH WE Group Đầu tư & Tài chính – WE Group Investment & Finance, Tầng 8, 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp.HCM
 • Điện thoại: +84 782 053 782
 • Email: info@wegroupaustralia.com.au

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Những “Điều khoản – Điều kiện” này, cùng với “Chính sách bảo mật” và bất kỳ thông báo pháp lý khác nào được WE Group công bố trên trang web, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và WE Group liên quan đến việc sử dụng trang web, nội dung, dịch vụ, sản phẩm. Toàn bộ thỏa thuận này sẽ thay thế tất cả các thông tin trước hoặc đồng thời, bất kể là thông tin điện tử, miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và WE Group liên quan đến trang web, nội dung, các dịch vụ, sản phẩm của WE Group.

Cập nhật lần cuối: 19 tháng 4 năm 2023