CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA WEGROUP

Cập nhật lần cuối: 19 tháng 4 năm 2023

Chào mừng đến với WE Group (https://wegroupaustralia.com.au/). Chính sách bảo mật này mô tả thông tin mà chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các biện pháp mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này để hiểu cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

TỔNG QUAN

WE Group là một công ty môi giới, tư vấn, đầu tư và quản lý bất động sản. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm cả khách thăm quan, khách hàng và bất kỳ người dùng dịch vụ nào của chúng tôi.

Trẻ em

Trang web của chúng tôi có thể truy cập được cho trẻ em, nhưng không nhắm đến đối tượng trẻ em. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là phụ huynh hoặc người giám hộ và tin rằng con em của bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Email info@wegroupaustralia.com.au để chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp thích hợp.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:

 • Liên hệ với chúng tôi qua Email, điện thoại hoặc thư.
 • Đăng ký trên trang web của chúng tôi.
 • Gửi yêu cầu hoặc yêu cầu báo giá.
 • Hoàn tất giao dịch hoặc đăng ký dịch vụ của chúng tôi.
 • Tham gia chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc sự kiện.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ Email, số điện thoại và địa chỉ bưu điện của bạn.
 • Chi tiết về sở thích và yêu cầu về bất động sản của bạn.
 • Thông tin thanh toán.
 • Bất kỳ thông tin khác mà bạn chọn cung cấp.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập để:

 • Cung cấp dịch vụ và phản hồi yêu cầu của bạn.
 • Xử lý các giao dịch và quản lý tài khoản của bạn.
 • Gửi cho bạn các thông tin cập nhật và tài liệu quảng cáo, tuỳ thuộc vào sở thích của bạn.
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với:

 • Nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý thanh toán.
 • Cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý, nếu yêu cầu theo luật pháp.

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc giao dịch thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cho mục đích tiếp thị.

DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ khác không được vận hành bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật của các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chúng tôi sử dụng các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý các giao dịch trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán của bạn và những bộ xử lý thanh toán này chịu trách nhiệm về bảo mật dữ liệu thanh toán của bạn.

BẢO MẬT

Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng trái phép. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có phương pháp truyền tải trên internet hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo tuyệt đối về bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

QUYỀN CỦA NGƯỜI DÙNG

Bạn có quyền:

 • Truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.
 • Sửa chữa bất kỳ thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@wegroupaustralia.com.au

THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách đã được cập nhật trên trang web của chúng tôi với ngày “Được cập nhật lần cuối” ở đầu trang. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách bảo mật quyền riêng tư này thường xuyên để cập nhật thông tin một cách kịp thời.

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan tâm hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Công ty TNHH WE Group Đầu tư & Tài chính – WE Group Investment & Finance – Tầng 8, 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp.HCM.
 • Điện thoại: +84 782 053 782.
 • Email: info@wegroupaustralia.com.au 

Chúng tôi cam kết giải quyết mọi thắc mắc của bạn và sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật nào bạn có thể gặp phải.

PHÀN NÀN

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi hoặc tin rằng chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân của bạn theo đúng các luật pháp áp dụng, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp tại khu vực của bạn.

CHUYỂN DỮ LIỆU QUỐC TẾ

WEGroup có trụ sở tại Australia và thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại Australia hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi duy trì cơ sở. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn công nhận và đồng ý với bất kỳ việc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi các luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật pháp trong quốc gia của bạn.

BẢO LƯU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi. Thời gian lưu trữ cụ thể sẽ phụ thuộc vào tính chất của thông tin và các mục đích cho việc thu thập nó.

TỪ CHỐI NHẬN THÔNG TIN QUẢNG CÁO

Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi, bạn có thể từ chối bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong Email của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ Email info@wegroupaustralia.com.au. Vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn từ chối nhận thông tin quảng cáo, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các thông tin cập nhật và thông báo liên quan đến dịch vụ quan trọng.

Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này.

COOKIES VÀ CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie, thẻ pixel và các công nghệ tương tự khác để thu thập và lưu trữ một số thông tin về việc bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công nghệ này giúp chúng tôi:

 • Ghi nhớ sở thích và cài đặt của bạn.
 • Phân tích và cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi.
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
 • Cung cấp quảng cáo đích đáng dựa trên sở thích của bạn.

Bạn có thể quản lý sở thích cookie của mình thông qua cài đặt trình duyệt web của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng tắt cookie có thể ảnh hưởng đến chức năng và tính năng của trang web của chúng tôi.

QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty quảng cáo bên thứ ba để phục vụ quảng cáo cho chúng tôi. Các công ty này có thể sử dụng cookie, pixel tag và các công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về các lần truy cập của bạn đến trang web của chúng tôi và các trang web khác, nhằm cung cấp các quảng cáo liên quan đến hàng hoá và dịch vụ có thể thu hút bạn.

Để biết thêm về quảng cáo theo hành vi khách hang này hoặc từ chối loại quảng cáo này, bạn có thể truy cập trang web Network Advertising Initiative tại http://www.networkadvertising.org hoặc trang web Digital Advertising Alliance tại http://www.aboutads.info.

KHÔNG THEO DÕI

Trang web của chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu “Không theo dõi” được gửi bởi trình duyệt web. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể quản lý các tùy chọn riêng tư của mình thông qua cài đặt trình duyệt hoặc theo các hướng dẫn từ chối được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này.

LUẬT ĐIỀU HÀNH

Chính sách quyền riêng tư này sẽ được điều hành và diễn giải theo luật pháp của New South Wales, Úc, không phân biệt với các nguyên tắc về xung đột pháp lý. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này sẽ được giải quyết tại tòa án độc quyền của New South Wales, Úc.

CHỨC NĂNG MẠNG XÃ HỘI

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các chức năng mạng xã hội, chẳng hạn như nút “Thích” của Facebook và các tiện ích hoặc nút “Chia sẻ”. Các chức năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để kích hoạt chức năng hoạt động đúng cách. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các chức năng này sẽ tuân theo chính sách bảo mật của công ty cung cấp tính năng đó.

DỮ LIỆU ĐƯỢC TỔNG HỢP VÀ ẨN DANH HÓA

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được tổng hợp và ẩn danh được lấy từ thông tin cá nhân của bạn và thông tin cá nhân của các người dùng khác cho mục đích nghiên cứu và phân tích, để cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Dữ liệu được tổng hợp và ẩn danh này sẽ không tiết lộ trực tiếp hoặc gián tiếp danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin có thể nhận dạng được.

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc chúng tôi giữ các thông tin cá nhân của bạn chính xác và cập nhật là rất quan trọng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ info@wegroupaustralia.com.au hoặc cập nhật cài đặt tài khoản trên trang web của chúng tôi.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản trong chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

CHUYỂN NHƯỢNG

Trong trường hợp WE Group tham gia vào một cuộc sáp nhập, mua lại, tái cơ cấu, bán tài sản hoặc phá sản, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho bên thứ ba như một phần của giao dịch. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về bất kỳ việc chuyển nhượng nào trên trang web của chúng tôi, và chính sách bảo mật sẽ được áp dụng cho thông tin cá nhân của bạn sau khi được chuyển nhượng.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan tâm hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@wegroupaustralia.com.au.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong phạm vi cho phép bởi pháp luật, WE Group sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh nào liên quan đến việc bạn sử dụng, tiết lộ hoặc bất kỳ hành động nào khác liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc các điều khoản bảo mật được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Việc giới hạn trách nhiệm này áp dụng cho mọi khiếu nại, bất kể nó dựa trên bảo hành, hợp đồng, sự vi phạm nghĩa vụ pháp lý hay bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, và cho dù WE Group đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó hay không.

Nói cách khác, WE Group sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào của bạn liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, ngay cả khi WEGroup biết trước về khả năng xảy ra tổn thất đó.

KHẢ NĂNG TÁCH RỜI

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong chính sách bảo mật này bị tìm thấy là không hợp lệ hoặc không thực thi được bởi một tòa án có thẩm quyền, các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, và điều khoản không hợp lệ hoặc không thực thi được sẽ được xem như được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ, có thể thực thi nhất, phản ánh mục đích ban đầu của điều khoản.

TỪ BỎ

Nếu WE Group không sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp nào được quy định trong Chính sách bảo mật này thì điều đó không có nghĩa là WE Group từ bỏ quyền đó.

Đồng thời, nếu WE Group sử dụng hoặc áp dụng một phần hoặc một số quyền, quyền lực hoặc biện pháp thì điều đó cũng không ngăn cản WE Group khỏi việc sử dụng hoặc áp dụng những quyền, quyền lực hoặc biện pháp khác được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Nói cách khác, WE Group có thể sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp nào được quy định trong Chính sách bảo mật này, bất kể WEGroup đã từng sử dụng hoặc áp dụng hay chưa, và không bị giới hạn bởi việc sử dụng hoặc áp dụng bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp nào trước đó.

 TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Chính sách bảo mật này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và WE Group về nội dung của nó và thay thế tất cả các thỏa thuận, đàm phán, hiểu biết và thông tin liên lạc trước đó, bất kể đó có là thỏa thuận bằng văn bản hay nói miệng.

Nói cách khác, Chính sách bảo mật này là thỏa thuận cuối cùng giữ bạn và WE Group, có hiệu lực cho đến khi có thỏa thuận mới được ký kết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

 • WEGroup Đầu tư & Tài chính, Lầu 8, 19 Cao Thắng, P.2, Q.3, Tp.HCM.
 • Email: info@wegroupaustralia.com.au
 • Điện thoại: +84 782 053 782

THÔNG BÁO VI PHẠM DỮ LIỆU

Trong trường hợp xảy ra vi phạm dữ liệu dẫn đến truy cập, tiết lộ hoặc mất thông tin cá nhân của bạn một cách trái phép, WE Group sẽ nhanh chóng điều tra vụ vi phạm và thực hiện các bước hợp lý để giảm thiểu tác động của vi phạm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và các cơ quan bảo vệ dữ liệu liên quan theo yêu cầu của luật pháp, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về vi phạm, các thông tin cá nhân bị ảnh hưởng, các biện pháp đã được thực hiện để giải quyết vụ vi phạm và bất kỳ biện pháp bổ sung nào bạn nên thực hiện để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ có thể xảy ra.

BỘ XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể thuê bộ xử lý dữ liệu của bên thứ ba để xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích được mô tả trong chính sách bảo mật này. Những bộ xử lý dữ liệu của bên thứ ba này có nghĩa vụ hợp đồng để duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ được phép xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chỉ thị của chúng tôi.

CHUYỂN DỮ LIỆU QUA BIÊN GIỚI

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia ngoài Úc để xử lý hoặc lưu trữ. Chúng tôi đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp được thiết lập cho việc chuyển dữ liệu qua biên giới, tuân thủ luật pháp và quy định để áp dụng việc bảo vệ dữ liệu.

Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn ở ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu có thể khác nhau.

THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng các công cụ theo dõi và phân tích của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics, để hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi, nhận biết xu hướng sử dụng và đánh giá hiệu quả của các chương trình tiếp thị của chúng tôi. Các công cụ này có thể thu thập thông tin về cuộc truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và các thông tin kỹ thuật khác. Thông tin được thu thập bởi các công cụ này sẽ được tổng hợp và ẩn danh, và không thể được sử dụng để xác định danh tính cá nhân của bạn.

Bạn có thể tắt tính năng theo dõi Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích trình duyệt Google Analytics Opt-out tại địa chỉ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, quan ngại hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư này hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@wegroupaustralia.com.au.

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được vận hành bởi WE Group. Những trang web liên kết này có chính sách bảo mật riêng của họ, mà bạn nên xem xét trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Việc sử dụng những trang web bên thứ ba này là trách nhiệm của bạn.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này thường xuyên để phù hợp với yêu cầu pháp lý hoặc tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng thông báo trên trang web hoặc gửi Email cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi sau khi có những thay đổi này sẽ được hiểu là bạn đã đồng ý với chính sách bảo mật mới này.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên để cập nhật thông tin và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Mọi thay đổi về chính sách bảo mật này sẽ được phản ánh trong phiên bản cập nhật được đăng trên trang web của chúng tôi.